Peta Aliran

6th Map, Flow Map / Peta Pemikiran 6, Peta Aliran

Peta Aliran boleh dikaitkan dengan apa yang kebanyakan kita menganggap carta aliran. Digunakan untuk penjujukan, perintah, timelines, kitaran, tindakan, langkah-langkah dan arahan. Ia boleh membantu pelajar melihat hubungan antara peringkat dan substages peristiwa.

Dalam segi empat tepat luar, tuliskan nama untuk acara atau urutan. Segiempat tepat untuk mengikuti senaraikan langkah-langkah atau peristiwa yang mengikuti dari awal hingga akhir. Kecil segiempat tepat boleh ditulis di bawah untuk menyenaraikan peringkat kecil atau setiap peringkat utama.

Advertisements