Peta Dakap

5th Map, Brace Map / Peta Pemikiran 5, Peta Dakap

Apabila pelajar perlu untuk mengenal pasti keseluruhan hubungan sebahagian atau menganalisis bahagian-bahagian komponen objek fizikal, Peta Dakap akan digunakan. ke kiri adalah nama atau imej objek keseluruhan. Pada garis dalam pendakap yang pertama ke kanan adalah bahagian utama yang diikuti oleh sub bahagian.
Advertisements