Peta Titian

8th Map, Bridge Map / Peta Pemikiran 8, Peta Titian

Peta Titian menyediakan imej visual untuk mewujudkan dan mentafsir analogi. Pada sebelah kiri, menulis dalam faktor yang berkaitan. Faktor berkaitan adalah frasa yang serupa yang sesuai dengan kedua-dua belah satu analogi. Di bahagian atas dan bawah sebelah kiri titian itu, menulis dalam pasangan pertama perkara yang mempunyai hubungan ini. Di sebelah kanan titian, menulis dalam pasangan kedua perkara-perkara yang mempunyai hubungan yang sama. Titian boleh terus dengan faktor-faktor yang berkaitan selebihnya.
Advertisements