Thinking Map

What are Thinking Maps®?

Thinking Maps is a school wide program that employs 8 visual map tools that correspond with eight fundamental thinking processes. These tools, developed by Dr. David Hyerle in 1988, can be used throughout the curriculum. Each map is a visual pattern of a specific thinking process. The eight maps are Circle, Bubble, Double Bubble, Tree, Brace, Flow, Multi-flow and Bridge.
Follow this link to the offical Thinking Map® site for more information.

Apa itu Peta-peta Pemikiran (Thinking Maps®)?

Peta-peta Pemikiran adalah program sekolah yang menyeluruh yang menggunakan alatan 8 peta visual yang sesuai dengan lapan proses asas pemikiran. Alat ini, dibangunkan oleh Dr David Hyerle dalam tahun 1988, boleh digunakan di seluruh kurikulum. Setiap peta adalah corak visual sesuatu proses pemikiran. Lapan peta itu ialah Bulatan, Buih, Buih Berganda, Pokok, Dakap, Aliran, Pelbagai-aliran dan Titian/Jambatan.Ikuti pautan ini ke laman sesawang rasmi Peta Pemikiran ® untuk maklumat lanjut.

Advertisements