Bahan Cetak dari Sumber Internet – BAHASA

Berikut adalah senarai LINK memuatturun fail PDF dari pelbagai sumber dalam Bahasa Melayu.

Ia lebih berbentuk helai untuk bacaan sendiri dan boleh juga diperbanyakkan.

Program i-Think (dibaca guna dlm format pdf):
http://www.ipkent.edu.my/ipkent/images/ithink/ithink.pdf

Advertisements