Bahan Cetak dari Sumber Luar – ENGLISH

Bahan berikut di peroleh dari Brinckerhoff Elementary School, NY.

Bahan-bahan cetak ini disediakan dalam bentuk fail PDF. Oleh itu anda hendaklah telah memasang adobe Reader untuk membaca isi kandungan dokumen PDF tersebut:

  1. Circle Map
  2. Bubble Map
  3. Double Bubble Map
  4. Tree Map
  5. Brace Map
  6. Flow Map
  7. Multi-flow Map
  8. Bridge Map

Bahan Tambahan : http://engageny.org/wp-content/uploads/2012/05/Shifts-for-Students-and-Parents.pdf

Bahan ini disenaraikan di atas tanpa kebenaran. Hakcipta, jika dituntut, terletak kepada sekolah terbabit.

Advertisements