Sampel Pelajar

Pelbagai peta pemikiran yang dihasilkan oleh pelajar sepanjang PdP.
smkptn ithink peta pokok

smkptn ithink peta pelbagai alir

smkptn ithink peta bulat pesta menuai

Advertisements