Tag Archive: peta pemikiran

Peta Titian

8th Map, Bridge Map / Peta Pemikiran 8, Peta Titian Peta Titian menyediakan imej visual untuk mewujudkan dan mentafsir analogi. Pada sebelah kiri, menulis dalam faktor yang berkaitan. Faktor berkaitan adalah frasa yang… Continue reading

Peta Pelbagai Alir

7th Map, Multi-Flow Map / Peta Pemikiran 7, Peta Pelbagai Aliran Peta yang digunakan untuk menunjukkan punca peristiwa dan kesan ialah Peta Pelbagai-Aliran. Ia membantu pelajar menganalisis keadaan dengan melihat punca dan kesan… Continue reading

Peta Aliran

6th Map, Flow Map / Peta Pemikiran 6, Peta Aliran Peta Aliran boleh dikaitkan dengan apa yang kebanyakan kita menganggap carta aliran. Digunakan untuk penjujukan, perintah, timelines, kitaran, tindakan, langkah-langkah dan arahan. Ia… Continue reading

Peta Pokok

4th Map, Tree Map / Peta Pemikiran 4, Peta Pokok Peta Pokok digunakan bagi Pengelasan dan / atau Mengenalpasti Idea Utama dan Sokongan Details. Ini jenis peta mungkin visual biasa bagi kebanyakan orang.… Continue reading

Peta Buih Berganda

3rd Map, Double Bubble Map / Peta Pemikiran 3, Peta Buih Berganda Digunakan untuk Perbandingan dan Berbeza, peta ketiga yang akan diperkenalkan adalah “Peta Berganda buih”. Peta ini dicipta dengan dua Maps buih.… Continue reading

Peta Buih

2nd Map, Bubble Map / Peta Pemikiran 2, Peta Buih Peta seterusnya yang akan diperkenalkan adalah Peta Buih. Peta Buih digunakan untuk Menerangkan (Describing) menggunakan kata adjektif atau frasa. Ia mempunyai bulatan dalam… Continue reading

Peta Bulatan

1st Map, Circle Map / Peta Pemikiran 1, Peta Bulatan Peta Bulatan adalah peta pertama yang diperkenalkan kepada murid. Peta ini boleh digunakan untuk sesi sumbang-saran atau pernyataan sesuatu konteks. Terdapat bulatan kecil… Continue reading

Lapan Peta Pemikiran

http://abrahams.wikispaces.com/file/view/thi_map.gif/158780729/thi_map.gif